transmitter-mht410.png

Độ ẩm Vaisala MHT410,
Hydrogen và nhiệt độ
Máy phát cung cấp trực tuyến đáng tin cậy
-sự giám sát dầu cách điện
máy biến áp. Với đầu dò độc đáo của nó
thiết kế, MHT410 mang lại độ chính xác
dữ liệu đo lường và xu hướng về
sức khỏe của máy biến áp trong thực tế
thời gian.
• Thông tin về lỗi biến áp
tình huống
• Cho phép kịp thời, chủ động
quyết định bảo trì
giảm thiểu dịch vụ đắt tiền
tắt máy và ngừng hoạt động

 

 

Part number Description
219690 USB cable for PC connection
242422 External DIN rail power 100 ... 240 VAC to 24 VDC
CBL210392-5MSP 5 meter shielded PUR cable
CBL210392-10MSP 10 meter shielded PUR cable
21478SP Cable gland
236620SP Detachable screw terminal block
242003 Loop-powered external display, Nokeval 302 (with alarm relays) x 2
219980 MI70 connection cable
214780SP Conduit fitting
1.5" NPT ball valve with welding fitting
BALLVALVE-3SET