thiet-bi-test-diem-chay-rt-00001.png

Thiết bị đo điểm cháy RT-00001

Đảm bảo chất lượng - Xác minh công thức của các sản phẩm lỏng với các thành phần dễ cháy. Kiểm tra tuân thủ - Thường được yêu cầu bởi các cơ quan quản lý trước khi vận chuyển hoặc xử lý chất lỏng. Pha loãng nhiên liệu - Xác định tỷ lệ phần trăm tương đối của nhiên liệu trong dầu vỏ động cơ để dự báo nhu cầu tái thiết động cơ.

Kiểm tra nhanh mẫu nhỏ

Thời gian thử nghiệm chỉ một phút với mẫu 2 ml cho các điểm chớp cháy dưới 100 ° C (212 ° F). Bạn có thể chạy mười thử nghiệm với Rapid Tester ® trong thời gian cần thiết để thực hiện chỉ bằng một phương pháp khác. Mẫu 2 ml / 4 ml là một phần của mẫu lớn được yêu cầu bởi các phương pháp điểm chớp cháy khác. Điều này làm giảm các vấn đề lấy mẫu và xử lý trong khi cải thiện an toàn. Mạch kỹ thuật số cho phép điều chỉnh đơn giản và điều chỉnh tự động chính xác nhiệt độ thử nghiệm. Nhấn công tắc Cài đặt sẵn trong khi xoay núm Điều chỉnh nhiệt độ cho đến khi nhiệt độ mục tiêu được hiển thị. Nhiệt độ cốc thử nghiệm được tự động hiển thị trên màn hình LCD.

 

In accordance with:

ASTM D 3278 “Flash Point of Liquids by Small Scale Closed Cup Apparatus”
ASTM D 3828 “Flash Point by Small Scale Closed Tester”
ASTM D 4206 “Sustained Burning of Liquid Mixtures Using the Small Scale Open-Cup Apparatus”
BS 3900 Part A11 “Small Scale Test for Combustibility”
BS 3900 Part A13 “Rapid Test for Flash Point - Danger
Classification”
BS 3900 Part A14 “Rapid Tests for Flash Point - Paints
and Varnishes”
CPSC CFR 16-1500.43a “Federal Hazardous Substances
Act Regulations”
DOT CFR 49-173.115 “Flammable, Combustible, and
Pyrophoric liquids, definitions”
IATA Resolution 618 Section 3.3.4 and 3.3.5
Attachment A  
IP 303 Flash Point by Closed Rapid Tester”
ISO 3679 “Paints, Varnishes, Petroleum and
Related Products - Determination of
Flash Point - Rapid Equilibrium
Method”
ISO 3680 “Paints, Varnishes, Petroleum and
Related Products - Flash/No Flash
Test - Rapid Equilibrium Method”
OSHA 29CFR 1910-106 “Program Directive 100”
OSHA 29CFR 1910-1200 “Hazard Communication”