st420-h-2-2000-rpm-8-ppr.png
ST420 là một cảm biến / máy phát tốc độ trục đầu ra tương tự.
Nó phát hiện từ tính các xung từ một mục tiêu xung được gắn trên trục quay (đĩa hoặc bọc) và tạo ra một
tín hiệu tương tự 4-20mA mượt mà, liên tục theo tỷ lệ trực tiếp với tần số xung(tốc độ trục quay).
ST420 kết hợp một bộ phát hiện xung từ, xử lý tín hiệu và mạch 4-20mA có dây 2 dây vào vỏ cảm biến M18x1 bằng thép không gỉ.
Sơ đồ đấu dây :
  • Entity Parameters Vmax 30 Vdc
  • Imax 100mA
  • Pmax 0.75 W 
  • Ci 0.28 uF 
  • Li 0 uH
Sơ đồ đấu dây :
Model
Part Number
 
 
ST420-L 2 - 200 RPM, 8 PPR
800-001600
 
 
ST420-H 2 - 2000 RPM, 8 PPR
800-001601
 
 
ST420-C-0019 0.2 - 200 RPM, 8 PPR
800-001620
 
 
ST420-C-0020 0.2 - 2000 RPM, 8 PPR
800-001621
 
 
ST420-DI-L 2 - 200 RPM, 8 PPR
800-001900
 
 
ST420-DI-H 2 - 2000 RPM, 8 PPR
800-001901
 
 
ST420-DI-C-0019 0.2 - 200 RPM, 8 PPR
800-001920
 
 
ST420-DI-C-0020 0.2 - 2000 RPM, 8 PPR
800-001921
 
 
ST420-LT-L 2 - 200 RPM, 8 PPR
800-004100
 
 
ST420-LT-H 2 - 2000 RPM, 8PPR
800-004101
 
 
ST420-LT-C-0019 0.2 - 200 RPM, 8 PPR
800-004120
 
 
ST420-LT-C-0020 0.2 - 2000 RPM, 8 PPR
800-004121
 
 
ST420          Shaft Speed Sensors