sensor-hmp4.png

Tính năng, đặc điểm
• Độ chính xác RH lên đến 0,8% RH
• Độ chính xác nhiệt độ lên đến 0,1 ° C (0,18 ° F)
• Phạm vi đo nhiệt độ
-70 ... +180 ° C (-94 ... +356 ° F)
• Áp suất vận hành 0 ... 10 MPa  (0 ... 100 thanh)
• Bộ lọc cảm biến cung cấp cấp trên kháng hóa chất
• Modbus RTU qua RS-485
• Plug & play tương thích với
Indigo ™ loạt các máy phát
• Giấy chứng nhận hiệu chuẩn theo dõi: 5
điểm cho độ ẩm, 1 điểm cho nhiệt độ