sensor-gmp251.png

Tính năng, đặc điểm
• Phạm vi đo lường 0… 20% CO2
• Đầu dò thông minh, độc lập với đầu ra analog và kỹ thuật số
• Tương thích với các máy phát Indigo 200 và Vaisala Insight
• Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng -40… +60 ° C
• Nhà ở phân loại IP65
• bù nhiệt độ và áp suất đầy đủ
• Công nghệ CARBOCAPâ độc quyền thế hệ thứ hai
• Đo nhiệt độ tích hợp cho mục đích bù CO2
• Bồi thường cho khí nền, O2 và độ ẩm
• Đầu cảm biến được làm nóng để ngăn chặn sự ngưng tụ

 

Standard membrane filter  ASM211650SP
Porous sintered PTFE filter (extra
protection)
 
DRW243649SP
Probe cable with open wires (1.5 m) 223263SP
Probe cable with open wires and 90°
plug (0.6 m)
 
244669SP
Probe cable with open wires (10 m)  216546SP
Flow-through adapter with gas ports ASM211697SP
USB cable for PC connection1) 242659
MI70 connection cable for probe CBL210472
Flat cable for GMP250 probes, M12 5-
pin
CBL210493SP
Probe mounting clips (2 pcs)  243257SP
Probe mounting flange 243261SP