sb-serie-cam-bien-luu-luong-co-dien-cho-chat-long.png

Cảm biến lưu lượng cơ điện / cho chất lỏng / để theo dõi quá trình / dòng sản phẩm 
SB series

  • Có thể được sử dụng cho dòng chảy cao 
  • Thời gian đáp ứng rất ngắn 
  • Dễ dàng xử lý: Các điểm chuyển mạch liên tục điều chỉnh 
  • Quy trình biến đổi bằng cách sử dụng adaptor 
  • Nhiệt độ môi trường cao được cho phép lên đến 180 ° C
MTS Sensor Vietnam XJ20150727109 MTS RHM0540MD701S1B6100
MTS Sensor Vietnam XJ20150525033 MTS GHS0380MR102R01
MTS Sensor Vietnam XJ20150922034 MTS ERH-850702100MD
MTS Sensor Vietnam XJ20150521202 MTS RHM0950MD531P102
MTS Sensor Vietnam XJ20150624215 MTS EPV0900MD601A0
Dold Vietnam BC7939N.81 AC/DC24V 0,05S-16H
Dold Vietnam BC7939N.81 AC110-240V 0,05S-16H
Dold Vietnam BC9190N.11 AC50HZ 110V 0,5-10S
Dold Vietnam BC9190N.11 AC50HZ 110V 1,5-30M
Dold Vietnam BC9190N.11 AC50HZ 110V 1,5-30S
Pepperl+Fuchs Vietnam NCN15-30GM40-Z0
Pepperl+Fuchs Vietnam NCN15-30GM40-Z0-V1
Pepperl+Fuchs Vietnam NCN15-30GM40-Z1
Pepperl+Fuchs Vietnam NCN15-30GM40-Z1-V1
Pepperl+Fuchs Vietnam NCN25-30GM50-Z4
Bernstein Vietnam D-A3Z RW                     B
Bernstein Vietnam D-A3Z HW                     C
Bernstein Vietnam D-A3 AH                      C
Bernstein Vietnam F1-U1Y                       B
Bernstein Vietnam F1-U1Z                       A
Raytek Vietnam 3408940 RAYCMLTK -20 to 500°C (-4 – 932°F) range, 1 m (3.3 ft.) cable, 0.75 – 16UNF                       
2A threaded SS housing
Raytek Vietnam 2474673 XXXCIACFB Stainless Steel Fixed Bracket Oracle doesn’t specify Stainless                             Steel
Raytek Vietnam RAYGPSSFL     SFL GPS Standard Focus sensing head (8 – 14 micron spectral response) with 50:1 optical resolution
Raytek Vietnam 2469932 RAYGPCM GPC panel-mount meter with 3 A mechanical alarm outputs
Raytek Vietnam 2474791 XXXGPACFB GPC mounting bracket for sub-panel mounting of monitor
E2S Vietnam BR11710301C
E2S Vietnam MB-B350T-M
E2S Vietnam MB-B350T-S
E2S Vietnam MB-B450T-M
E2S Vietnam MB-B450T-S
Conch Vietnam Model: CR3-D4035P
Conch Vietnam TRD-4035P-L
Conch Vietnam CR3-D4150Z
Conch Vietnam Model: TS475DA-HE145L-3 
Conch Vietnam Code: CD-41K
Keyence Vietnam SL-C36H
Keyence Vietnam SL-C24H
Keyence Vietnam OP-87662
Keyence Vietnam OP-87058
Keyence Vietnam IL-1000
Heidenhain Vietnam ROD1020-2500
ID: 681775-12
Heidenhain Vietnam 572249-15
Heidenhain Vietnam LS-187-740-5,0-ML/2.-I-4ZS14
ID: 526971-07
Heidenhain Vietnam ID: 393000-61
Heidenhain Vietnam ERN1123.2000
ID: 669525-01
Kobold Vietnam MRT-1132
Kobold Vietnam MRT-1133
Kobold Vietnam MRT-1140
Kobold Vietnam MRT-1141
Kobold Vietnam MRT-1142