sample-holder-shn-shc-aabw.png

SHN-SHC được thiết kế để giữ và truyền tỷ lệ thuận với tín hiệu đầu vào trong điều kiện cách ly.

Chế độ giữ: Các đầu ra sẽ được giữ tại điểm của chế độ này cho đến khi lệnh khởi tạo lại được khởi động.
Liên hệ bên ngoài đóng cửa như lệnh.
Chụp tín hiệu từ máy phân tích tổng hợp thực hiện luân phiên trên mỗi mẫu.
1 hoặc 2 đầu ra có sẵn từ 1 đầu vào.
Chứa mạch bảo vệ quá áp.
Loại cách ly biến áp.