safety-sensor-for-train-access-doors-rs300.png

LZR®-RS300 là giải pháp an toàn dựa trên LASER bao phủ đầy đủ tất cả các cửa ra vào của tàu trong 2 hoặc 3 kích thước. Nó là một bổ sung hoàn hảo cho các cạnh tiếp xúc và một giải pháp thay thế thuận tiện cho lưới ánh sáng và cảm biến hồng ngoại tiêu chuẩn. Nhờ phạm vi phát hiện 5 m x 5 m, cảm biến bao gồm các ứng dụng có cửa lá đơn hoặc đôi. LZR®-RS300 tuân thủ các tiêu chuẩn đường sắt.

Technology:

laser scanner, time-of-flight measurement

 

Detection mode:

motion and presence

 

Detection range:

5 m x 5 m @ 2% remission factor

 

Remission factor:

> 2 %

 

Angular resolution:

0,3516 °

 

Min. detected object size (typ.):

2,1 cm @ 3 m ; 3,5 cm @ 5 m (in proportion to object distance)

 

Emission characteristics:

   

IR laser:

wavelength 905 nm; max. output pulse power 75 W (CLASS 1)

 

Red visible laser:

wavelength 650 nm; max. output CW power 3 mW (CLASS 3R)

 

Supply voltage:

10-35 V DC @ sensor side

 

Power consumption:

< 5 W

 

Peak current at power-on:

1.8 A (max. 80 ms @ 35 V)

 

Cable length:

2 m

 

Response time:

typ 20 ms; max. 80 ms

 

Output:

2 electronic relays (galvanic isolated - polarity free)

 

Max. switching voltage:

35 V DC / 24 V AC

 

Max. switching current:

80 mA (resistive)

 

Switching time:

tON=5 ms; tOFF=5 ms

 

Output resistance:

typ 30 Ω

 

Voltage drop on output:

< 0.7 V @ 20 mA

 

Leakage current:

< 10 μA

 

Input:

2 optocouplers (galvanic isolated - polarity free)

 

Max. contact voltage:

30 V DC (over-voltage protected)

 

Voltage threshold:

Log. H: >8 V DC; Log. L: <3 V DC

 

Response time monitoring input:

< 5 ms

 

LED-signal:

1 blue LED: power-on status
1 orange LED: error status
2 bi-coloured LEDs: detection/output status (green: no detection; red: detection)

 

Dimensions:

125 mm (D) x 93 mm (W) x 70 mm (H) (mounting bracket + 14 mm)

 

Weight:

310 g (mounting bracket: + 60 g)

 

Material:

PC/ASA

 

Colour:

black

 

Mounting angles on bracket:

-45 °, 0 °, 45 °

 

Rotation angles on bracket:

-5 ° to +5 ° (lockable)

 

Tilt angles on bracket:

-3 ° to +3 °

 

Protection degree:

IP65

 

Temperature range:

-30 °C to +60 °C if powered; -10 °C to +60 °C unpowered

 

Humidity:

0-95 % non-condensing

 

Vibrations:

< 2 G

 

Pollution on front screens:

max. 30 %; homogenous

 

Expected lifetime:

20 years

 

Norm conformity:

EN 50155:2007; EN 60529:2001; IEC 60825-1:2007; EN 60950-1:2005;
EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2006;
IEC 61496-1:2009; EN 61496-3:2008 ESPE Type 2;
EN 62061:2005 SIL 2