sa-cam-bien-luu-luong-nhiet-cho-chat-long-khong-khi-voi-dau-ra-dong-analog.png
  • Tối ưu hóa cho nước, dầu và không khí 
  • Đo dòng chảy và nhiệt độ Đồng thời 
  • Thay đổi màu đỏ / xanh cho các giá trị quá trình 
  • Đường kính ống bên trong có thể điều chỉnh từ 25 ... 400 mm 
  • Kết nối quá trình có thể được xoay để sắp xếp tối ưu
MTS Sensor Vietnam XJ20150918179 MTS RHM0800MD561E101
MTS Sensor Vietnam XJ20150928136 MTS RHM0500MR031A01
MTS Sensor Vietnam XJ20150928098 MTS RHM0500MR031A01
MTS Sensor Vietnam XJ20151009066 MTS RH-G-MZ1900-TS1-DH05-A01
MTS Sensor Vietnam XJ20150901006 MTS 560700
Dold Vietnam BC7936N.38 AC/DC24V+AC42-48V 30S
Dold Vietnam BC7936N.38 DC110V  30S  35MS
Dold Vietnam BC7937N.81 AC/DC24-240V 0,05S-300H
Dold Vietnam BC7937N.81 DC12V 0,05S-300H
Dold Vietnam BC7937N.81/090 AC/DC24-240V
Pepperl+Fuchs Vietnam NCN4-12GM40-Z1-V1
Pepperl+Fuchs Vietnam NCN8-12GM35-Z4
Pepperl+Fuchs Vietnam NCN8-12GM40-Z4-V1
Pepperl+Fuchs Vietnam NCN8-18GM40-Z0
Pepperl+Fuchs Vietnam NCN8-18GM40-Z0-V1
Bernstein Vietnam D-A2Z RW                     C
Bernstein Vietnam D-A2 AH                      C
Bernstein Vietnam D-U2 W                       C
Bernstein Vietnam D-U2 RW                      C
Bernstein Vietnam D-U2 HW                      B
Sanyodenki Vietnam Sanyodenki Cooling fan
Model:  109P0924M401
Size: 92*92*25mm
Maker: Sanyo Denky
Sanyodenki Vietnam Model: 109P0924M401
Sanyodenki Vietnam Model: 9A0924M401
Sanyodenki Vietnam Model: 9A0924F401
Sanyodenki Vietnam Model: 9S0924M401
E2S Vietnam BGS24025C27
E2S Vietnam BGS2525C27
E2S Vietnam BJC20W12VCL
E2S Vietnam BJC20W24VCL
E2S Vietnam BJC35W12VCL
Conch Vietnam CR3-A4035Z 
Conch Vietnam Model: CR3-A4050P
Conch Vietnam CR3-A4035Z 
Conch Vietnam VF-40KDC04
Conch Vietnam TRL-4035
Keyence Vietnam FT-H30
Keyence Vietnam PZ-V31
Keyence Vietnam VHX 900
Keyence Vietnam VHX 5000
Keyence Vietnam FD-MH10A
Heidenhain Vietnam Read-head-AE-LS-303-334751-2Z-Reader-Head-AE-LS-303
Heidenhain Vietnam ID: 538725-05
Heidenhain Vietnam ID: 376886-0B
Heidenhain Vietnam ID:597331-06
Heidenhain Vietnam ID: 538235-03
Kobold Vietnam INT-3521
Kobold Vietnam INT-3522
Kobold Vietnam INT-3523
Kobold Vietnam INT-Option-R
Kobold Vietnam MSR-010P03