rfi-cam-bien-luu-luong-dien-tu.png

Đây là RotorFlow® ở dạng cơ bản nhất của nó là một rotor cam màu cam quay với dòng chất lỏng. Đơn giản, trực tiếp và đáng tin cậy. Tốc độ dòng chảy được ước lượng, hoặc đơn giản là xác nhận, bằng cách xem tốc độ của rotor quay. Một trong hai cổng này có thể được sử dụng cho dòng chảy đến, và thấu kính lưỡi lê lắp được dễ dàng loại bỏ để làm sạch nhanh chóng. Bộ cảm biến RotorFlow® Loại RFI dễ nhìn thấy, dễ lắp đặt và dễ mua. 

Ứng dụng: 

Xác nhận lưu lượng hình ảnh về bộ phận trao đổi nhiệt 
Thiết bị ép nhựa

MTS Sensor Vietnam XJ20150731167 MTS RHM0740MF02AA01
MTS Sensor Vietnam XJ20150805146 MTS RHM310MP031S1G3100
MTS Sensor Vietnam XJ20150824215 MTS RHM0150MT151S1G1100
MTS Sensor Vietnam XJ20150824065 MTS RHM0150MT151S1G1100
MTS Sensor Vietnam XJ20150817120 MTS RHM0150MT151S1G1100
Dold Vietnam BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 0,15-3S
Dold Vietnam BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 0,5-10M
Dold Vietnam BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 0,5-10S
Dold Vietnam BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 1,5-30S
Dold Vietnam BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 15-300S
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB5-18GM40-N0
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB5-18GM40-N0-V1
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB5-18GM60-B3B-V1
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB5-18GM70-N0
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB8-18GM40-NO
Bernstein Vietnam D-U1Z W                      C
Bernstein Vietnam D-U1 STW                     C
Bernstein Vietnam D-U1 PW                      C
Bernstein Vietnam D-U1 R                       C
Bernstein Vietnam D-U1 RW                      C
Status Instruments Vietnam Status DIGITAL DIN RAIL TRANSMITTERS – LOOP POWERED
Model: SEM213/TC
Push Button Configuration. Thermocouple Input
Johnson Controls Vietnam Johnson Controls TEMP SENSOR,1000OHM,W/6″PROBE
Model: TE-631AM-1
Balluff Vietnam Order code: BHS001L
Model: BES516-300-S135-S4-D                   
Springer Pumps Vietnam E70249 for O-RING, COVER (EPDM) – ZP2 6/15/18 
Siba Vietnam Code: 5007306 .63
Siba fuse
Beckhoff Vietnam Model: EL3314 
Anymetre Vietnam Model: TH600B 
E2S Vietnam B100FLF048B/[Y]
E2S Vietnam B100FLF115B/[Y]
E2S Vietnam B100FLF230B/[Y]
E2S Vietnam B200SLF250B/[Y]
E2S Vietnam B200FLF012B/[Y]
Microsonic Vietnam Order no.: dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18
Microsonic Vietnam Order no.: dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S
Microsonic Vietnam Order no.: dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S
Microsonic Vietnam Order no.: dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18
Microsonic Vietnam Order no.: dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18
Conch Vietnam Code: TRD-4300P
Conch Vietnam TRA-4050P
Conch Vietnam TRL-4035P
Conch Vietnam SRD-2045-P
Conch Vietnam SRA-2045-P
Heidenhain Vietnam ID: 817393-03
Heidenhain Vietnam ID: 383965-03
Heidenhain Vietnam LC 193F-3240 +/- 5um chiều dài cáp 21m 
ID: 557.675-XX
Heidenhain Vietnam LC 193F-2240 +/- 5um chiều dài cáp 21m 
ID: 557676-XX
Kobold Vietnam INT-3110
Kobold Vietnam INT-3111
Kobold Vietnam INT-3112
Kobold Vietnam INT-3113