pressure-gauges-type-232-50.png

Các ứng dụng

 • Với trường hợp chứa đầy chất lỏng cho các ứng dụng có tính năng động cao
 • xung áp lực (thêm hạn chế) hoặc rung
 •  Thích hợp cho môi trường ăn mòn và khí hoặc chất lỏng
 • phương tiện truyền thông sẽ không cản trở hệ thống áp lực
 •   Ngành công nghiệp chế biến: hóa chất / hóa dầu, điện
 • trạm, khai thác, trong và ngoài khơi, môi trường
 • công nghệ, cơ khí và nhà máy
 • xây dựng

Tính năng sản phẩm

 •   Độ ổn định chu trình tải tuyệt vời và khả năng chống sốc
 •   Tất cả các công trình thép không gỉ
 •   Phạm vi áp lực tích cực đến 20.000 psi (1600 bar)