plug-in-coupling-kd1-ks1.png

 

Miêu tả Model
Đầu nối van KD4-1/4-A
Part no :2143
Đầu nối van KS4-1/4-A
Part no : 2154
đầu nối QSF-1/4-10-B-50
Part no : 130714
đầu nối QS-1/2-10
Part no : 190646
đầu nối QS-1/4-4
Part no : 190644
đầu nối QSML-M5-4
Part no : 153333
Van khí VUVS-L25-M52-AD-G14-F8-1C1
Part no : 575503
Van khí VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1C1
Part no : 575518
Bộ chia khí FR-4-1/4-C
Part no : 7849
Ống dẫn khí PUN-6X1-BL
Part no : 159664
Ống dẫn khí PUN-8X1,25-BL
Part no : 159666
Ống dẫn khí PUN-10X1,5-BL
Part no : 159668
Ống dẫn khí PUN-12x2-BL
Part no : 159670
Van khí CPE10-M1BH-5J-M7
Part no : 196925
đầu nối van PEV-1/4-WD-LED-24
Part no : 164274
Model: PEV-1/4-B-OD Part number: 175250
Pressure Switch; 
Model: PEV-1/4-WD-LED-24 Part number: 164274
Angled plug socket; 
Model: LFR-D-MIDI-A Part number: 546426
Filter/Regulator
Model: VUVS-L25-B52-D-G14-F8 Part number: 575516
Solenoid Valve; 
Model: VUVS-L25-M52-AD-G14-F8-1B2 Part number: 575505
Solenoid Valve 
Model: VACF-B-C1-1 Part number: 8030811
Solenoid Coil 
Model: MS4-LR-1/8-D6-VS-DM2 Part number: 527690
Pressure Regulator 
Model: CPV10-GE-DI01-8 Part number: 165809
Electrical Interface 
Model: CPV10-VI-P8-M7-B Part number: 152423
Multi-pin Plug 
Model: LFR-D-5M-MIDI Part number: 546461
Filter/Regulator; 
Model: MS4-LR-1/8-D5-VS-DM2 Part number: 527690
Pressure Regulator; 
Model: CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL Part number: 563057
Interlinking Block 
Model: CPX-M-GE-EV Part number: 550206
Interlinking block 
Model: CPX-M-FB34 Part number: 548751
Bus Node 
Model: CPX-M-AB-8-M12X2-5POL Part number: 549335
Manifold block 
Model: CPX-M-AB-4-M12X2-5POL Part number: 549367