phase-controller-in-9017.png

Phase Controller IN 9017

• Bộ điều khiển pha cho tải điện trở và động cơ
• cho nguồn điện vĩnh cửu lên đến 300 W
• Hạn mức giới hạn chống nhiễu B
• Chỉ thị LED
• Thiết bị có sẵn trong 3 phiên bản:
IN 9017/100: với giao diện hiện tại 4 ... 20 mA
và phát hiện dây bị hỏng
IN 9017/200: với điện áp giao diện 0 ... 10 V
IN 9017/211: với điện áp giao diện 0 ... 10 V,
Điều chỉnh Umin, đầu vào điều khiển cho
tối đa sản lượng hiện tại
• Chiều rộng: 53 mm

MTS Sensor Vietnam XJ20150817256 MTS RH-M-0190M-P20-1-S2B6100
MTS Sensor Vietnam XJ20150714029 MTS RH-M-0190M-P20-1-S2B6100
MTS Sensor Vietnam XJ20150721074 MTS GHM0060MD601V0
MTS Sensor Vietnam XJ20150721190 MTS GHM0060MD601V0
MTS Sensor Vietnam RHM0400MP101S2B6100
Dold Vietnam BD9080.12/001 3AC110V AC/DC24-80V
Dold Vietnam BD9080.12/001 3AC110V AC/DC80-230V
Dold Vietnam BD9080.12/001 3AC110V UH AC230V
Dold Vietnam BD9080.12/001 3AC230V UH AC230V
Dold Vietnam BD9080.12/001 3AC400V AC/DC24-80V
Pepperl+Fuchs Vietnam KFD2-SCD2-EX1.LK
Pepperl+Fuchs Vietnam KFD2-SOT2-EX2
Pepperl+Fuchs Vietnam KFA5-SR2-EX1.W
Pepperl+Fuchs Vietnam KFD2-RR-EX1
Pepperl+Fuchs Vietnam KFD2-SCD2-EX2.LK
Bernstein Vietnam ENM2-SU1Z RIW 90GR           P
Bernstein Vietnam ENM2-SU1Z DGHW RO20          C
Bernstein Vietnam ENM2-SU1Z DGKW RO20          C
Bernstein Vietnam ENM2-SU1Z AHS-V              B
Bernstein Vietnam ENM2-SU1Z AHST-V             C
Bernstein Vietnam ENM2-SU1 AV                  B
Bernstein Vietnam ENM2-SU1 AD                  C
Konics Vietnam Pressure gauge with glycerine Filled
Model: SS-3071
Dial: 100mm
Mounting type: bottom
Accuracy: ± 1.0%
Connection: M20x1.5
Range: 0-7 Mpa
Case material: SS 316
Konics Vietnam Model: SS-3071
Ditto but,
Range : -01 ~ -0.3 Mpa
Konics Vietnam Model: SS-3073
Ditto but,
Mounting type : Low back
Range : 0 ~7 Mpa
Konics Vietnam Model: SS-3071
Ditto but,
Range: 0 ~1.5 Mpa
Konics Vietnam Model: SS-4061
Bimetal Thermometer
Dial:100mm
Mounting type: bottom Stem
material: SS 304
Connection: G1/2B (PF1/2″)
Stem out dia.: 8mm
Stem length: 63mm
Range: 0-50°C
Konics Vietnam Model: SS-3071
Ditto but,
Range : 0 ~ 7 Mpa
Konics Vietnam Model: SS-3071
Ditto but,
Range : 0 ~ 1.5 Mpa
E2S Vietnam AL105NXDC024R/C-M
E2S Vietnam AL105NXDC024R/R-F
E2S Vietnam AL105NXDC048[X]/[Y]
E2S Vietnam AL105NXDC048[X]/[Y]-UL
E2S Vietnam AL105NHAC230[X]/[Y]
Microsonic Vietnam Order no.: esp-4/3CDD/M18 E+S
Microsonic Vietnam Order no.: esp-4/Empf/3CDD/M18
Microsonic Vietnam Order no.: esp-4/M12/3CDD/M18 E+S
Microsonic Vietnam Order no.: LCA-2 Koffer
Novotechnik Vietnam Art No.: 008203

 

Type P-6501-A502

Novotechnik Vietnam Art No.: 025330

 

Type TLH-0750

Novotechnik Vietnam Art. Nr 025312

 

Type: THL 300

Novotechnik Vietnam Art No.: 025309

 

Type: TLH-0225

Heidenhain Vietnam ID: 313453-56
Heidenhain Vietnam ID: 313453-03
Heidenhain Vietnam ID: 313453-02
Heidenhain Vietnam ECN1313-2048 
ID: 586642-04
Kobold Vietnam DIH-1205GN25
Kobold Vietnam DIH-1206GN25
Kobold Vietnam DIH-1207GN25
Kobold Vietnam DIH-1208GN25