optica-do-am-ke-benchtop-diem-suong-do-am-tuong-doi-ky-thuat-so.png
  • Thiết bị Opti Hygrometer mở rộng các giải pháp đo nhanh chóng và chính xác cho điểm sương. Thiết bị này đi kèm với công nghệ cảm biến ướp lạnh được thiết kế bởi GE. Nó cho phép đọc được hiệu quả độ ẩm, áp suất và đo nhiệt độ thông qua mạng intranet toàn cầu. 

 

  • Nhiệt độ điểm sương có thể được đo bằng kính kế thủy tinh ướp lạnh Optica bằng các biện pháp tinh vi nhất. Nhiệt độ của gương bằng kim loại được đánh bóng được điều chỉnh bởi phản hồi quang học của khối lượng sương hoặc bảo trì băng giá. Việc đo chính xác nhiệt độ của gương có thể được thực hiện vì PRTD bằng với điểm sương hoặc băng giá.
MTS Vietnam Model: RHM0200MD701S1G1100
Wise Control Vietnam Code: P2582A4BDB05030
Wise Control Vietnam Code: P2582A4BDB05230
Wise Control Vietnam Code: P2584B3DDB05030
Wise Control Vietnam Code: P2584B3DDB05230
Fine-Suntronix  Vietnam Model: VSF75-24 
Fine-Suntronix  Vietnam Model: ESF300-24 
Fine-Suntronix  Vietnam MSF300-24 is similar  with ESF300-24
Fine-Suntronix  Vietnam VSF300-24 is similar  with ESF300-24
Fine-Suntronix  Vietnam Model: VSF50-05 
Vaisala Vietnam Model: HMK 15 
Vaisala HMK15 Humidity Calibrator Set
HMK15A1010B11B
The package includes:
• Two salt chambers, chamber covers and transportation covers
• Base plate
• Calibrated precision mercury thermometer
• Measurement cup and mixing spoon
• Certified and pre-measured packed salts: LiCl (11%RH) and NaCl (75%RH)
• Ion-exchanged water
• Soft insulated carrying bag
• User’s Guide in English
Metalwork Vietnam Model: W35010011411
VALVOLA VME2-14 NC M5 LAT
Gastron Vietnam Code: GTD-1000EX 
Gastron Vietnam GTC200A (8 pcs GTC200A CH + 1 pc GTC200A COM) 
Gastron Vietnam Code: GTC200A CH
Gastron Vietnam Code: GTC200A COM
Vaisala Vietnam Code: HMT330-7S0A001BCAE200A0AACBCA1  
(HMT330 7S0A001BCAE200A0AACBCA1) 
Moeller Vietnam Correct: EMT6-DB 
(Type: ETM6-DB
AC 24-240V 50Hz; DC 24-240V)
Comat Vietnam C83/AC230V
Wise Vietnam General service pressure gauge
Model: P110
Code: P1102F4CDH05010 
Mounting: F
Range: 0 ~ 15bar
Wise Vietnam General service pressure gauge
Model: P110
Code: P1102A4CDH04710
Mounting: A
Range: 0 ~ 10bar
Wise Vietnam General service pressure gauge
Model: P110
Code: P1102F4CDH05710
Mounting: F
Range: 0 ~ 70bar
Wise Vietnam General service pressure gauge
Model: P110
Code: P1102F4CDH04710
Mounting: F
Range: 0 ~ 10bar
Wise Vietnam General service pressure gauge
Model: P110
Code: P1102F4CDH05010
Mounting: F
Range: 0 ~ 15bar
Wise Vietnam General service pressure gauge
Model: P110
Code: P1102F4CDH04710
Mounting: F
Range: 0 ~ 10bar
Wise Vietnam General service pressure gauge
Model: P110
Code: P1102F4CDH05510
Mounting: F
Range: 0 ~ 50bar
Wise Vietnam General service pressure gauge
Model: P110
Code: P1103F4CDH05810
Mounting: F
Range: 0 ~ 100bar
Wise Vietnam General service pressure gauge
Model: P110
Code: P1102F4CDH06210
Mounting: F
Range: 0 ~ 250bar
Wise Vietnam General service pressure gauge
Model: P110
Code: P1102F4CDH03050
Mounting: F
Range: -1 ~ 3bar
(Code: P1102F4CDH03010)
Rosemount Vietnam Rosemount Conductivity sensor
1056-01-20-38-AN
2 Kanal Analysator
data-sheet: 71-1056
Setra Vietnam Pressure transducer 
2641-2R5WD-11-A1-C
Wise Vietnam Industrial service pressure gauge
Model: P252
Code: P2523A4DDJ04730
Range: 0 ~ 1000kPa
Ametek Vietnam Cyclops 160B 1F 
With Bluetooth wireless communication.     
Spectral response of 1.6µm, With advance spectral filt er 
The maximum range of 1400 deg C is enough. 
(P/N: 802061) 
Koso Vietnam Koso airset
Code: PRF-308 (PRF308)
Sauter Vietnam Model: SDU101F001 (SDU 101 F001)
Diff.pressure transducer;24V~;0-100Pa 
Lovato Vietnam Model: DMK32D048
Lovato D/MULTIMETER DMK32 FLUSH MOUNT +PROGRAMM 
Fine Suntronix Vietnam Model: ESF150-24
24V-6.0A
Fine Suntronix Vietnam Model: VSF75-24
24V-3.5A
Fine Suntronix Vietnam Model: VSF50-05
5V-10A
Fine Suntronix Vietnam Model: ESF300-24
24V-12A
Fine Suntronix Vietnam Replaced by: MSF300-24
(Model: ESF300-24
24V-12A)
Fine Suntronix Vietnam Replaced by: VSF300-24
(Model: ESF300-24
24V-12A)
Festo Vietnam Type: SME-8-K-led-24
P/N: 150855
HBM Vietnam Code: 1-RSCC3/100KG-1
SHINHO Vietnam Code: PRI-30011
• Model PRI-30011 nằm trong seri PRI-3000.
• Cần confirm thông số đầy đủ khi đặt hàng
Raytec Vietnam RMW2-200-30
RAYMAX Warrior 30° 850 NM
Raytec Vietnam RMW2-200-50
RAYMAX Warrior 50° 850 NM
Yaskawa Vietnam AC Servo Motor
Type: SGMGH-1AACA61 with Encoder UTSIH-B17CK
Eliwell Vietnam Replaced by: IC915/230V
Item No.: IC12C00TCH700
(IC912/230V)