omd-501d-bo-phan-tich-oxi.png

Mô Tả OMD-501D bộ phân tích oxi

Công nghệ cảm biến điện tử chính xác
Màn hình màu lớn với User Menu thân thiện
5 Dãy phân tích chuẩn
Tự động phân loại hoặc Chế độ Phạm vi bằng tay
Hai chế độ báo thức có thể điều chỉnh với chế độ trễ
1/4 DIN Panel Mount Thiết kế nhỏ gọn

MTS Sensor Vietnam XJ20150527035 MTS RHM0180MP101S1B8100
MTS Sensor Vietnam XJ20150921005 MTS RHS0650MP151S3B6105
MTS Sensor Vietnam XJ20150814170 MTS RHS0650MP151S3B6105
MTS Sensor Vietnam XJ20150918048 MTS RHS0650MP151S3B6105
MTS Sensor Vietnam XJ20150720246 MTS RHM0600MD531P102
Dold Vietnam BD5987.02/001 AC50/60HZ 127V
Dold Vietnam BD5987.02/001 AC50/60HZ 230V
Dold Vietnam BD5987.02/001 AC50/60HZ 240V
Dold Vietnam BD5987.02/001 AC50/60HZ 24V
Dold Vietnam BD5987.02/001 AC50/60HZ 42V
Pepperl+Fuchs Vietnam NJ10-30GM50-A2
Pepperl+Fuchs Vietnam NJ10-30GM50-A2-V1
Pepperl+Fuchs Vietnam NJ10-30GM50-E
Pepperl+Fuchs Vietnam NJ10-30GM50-E2
Pepperl+Fuchs Vietnam NJ10-30GM50-E2-V1
Bernstein Vietnam ENK-A3 O.BETG.               C
Bernstein Vietnam ENK-A3Z IW                   C
Bernstein Vietnam ENK-A3Z RIW                  A
Bernstein Vietnam ENK-A3Z AHS-V                C
Bernstein Vietnam I-U1Z W                      B
Mark 10 Vietnam Motorized test stand
ESM301L
Mark 10 Vietnam Travel display
ESM301L-001
Mark 10 Vietnam Force gauge
M5-50E  
Mark 10 Vietnam MESUR gauge software
15-1004
Mark 10 Vietnam Interface cable
09-1162
Mark 10 Vietnam Film & paper grip, 1.25″
G1008
Mark 10 Vietnam Wedge grip
G1061
E2S Vietnam A112NAC115[X]
E2S Vietnam A112NAC115[X]-UL
E2S Vietnam A112NAC230[X]
E2S Vietnam A112NAC230[X]-UL
E2S Vietnam A112NAC24[X]
Novotechnik Vietnam P/N: 019541

 

Type: SP-2841-308-000-001

Novotechnik Vietnam SP2841A502
Novotechnik Vietnam T50 ART. NR.:023203 FAB. NR.:063059/A
Novotechnik Vietnam TEX 0010
Novotechnik Vietnam TEX 0025
Heidenhain Vietnam EQN1325.020-2048
ID: 538234-01
Heidenhain Vietnam EQN1325.001-2048
ID: 312214-53
Heidenhain Vietnam EQN1325.001-2048
ID: 312214-16
Heidenhain Vietnam ID: 312214-03
Heidenhain Vietnam EQN1325-2048
ID: 538234-51
Kobold Vietnam MFR-00165
Kobold Vietnam MFR-00180
Kobold Vietnam NVM-5206
Kobold Vietnam NVM-5208
HTM Sensor Vietnam FCS2-1808N-SRU4
HTM Sensor Vietnam FCS2-1808N-SZU4
HTM Sensor Vietnam FCS2-1808P-A3S2
HTM Sensor Vietnam FCS2-1808P-A3U2