may-do-nhiet-do-va-do-am-hmw90d.png

Máy Đo nhiệt độ và độ ẩm HMW90
± 1,7% RH Máy phát tường có giấy chứng nhận yêu cầu HVAC
Các ứng dụng điển hình bao gồm bảo tàng và kho lưu trữ, cơ sở sản xuất và kho bãi, trung tâm dữ liệu, phòng thí nghiệm và môi trường thử nghiệm.

Dòng HMW90 đo độ ẩm và nhiệt độ tương đối trong môi trường trong nhà, đòi hỏi độ chính xác cao, ổn định và hoạt động đáng tin cậy. HMW90 là một dòng sản phẩm linh hoạt với nhiều tùy chọn và tính năng khác nhau, cả hai mô hình đầu ra analog và kỹ thuật số đều có sẵn. Các cảm biến đặc biệt dễ cấu hình, cài đặt và điều chỉnh trong trường. Các thông số độ ẩm được tính toán (Td, x, h, Tw, a, T-Td).