may-do-luong-khi-hydro-peroxide-do-am-va-nhiet-do-hoi-nuoc-hpp272.png

Vaisala PEROXCAP® HPP272 là một đầu dò đo lường 3-trong-1 thông minh mới với cả đầu ra kỹ thuật số và analog. Nó đã được phát triển cho các nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ và người dùng cuối sử dụng H2O2 bay hơi cho quá trình khử nhiễm sinh học. Ngoài H2O2, các biện pháp thăm dò cũng có nhiệt độ và độ ẩm, đề cập đến độ bão hòa tương đối và độ ẩm tương đối.