ldn-1000-cam-bien-dong-nhiet-khoi-luong-khong-khi-lap-trinh.png

Đo lường tiêu thụ trong các mạng lưới khí nén: 

• Phát hiện rò rỉ 
• Đo nhiệt độ và áp suất bổ sung 
• Có thể cấu hình cấp người dùng 
• Phát hiện thao tác 
• Dễ dàng cấu hình thông qua giao diện IO-Link

Bộ cảm biến hỗ trợ nhiều lựa chọn để giám sát và kiểm soát năng lượng hiệu quả các mạng không khí nén. Các LDN 1009 đo lượng tiêu thụ khí nén và dòng chảy, phát hiện ngay cả rò rỉ nhỏ và có nhiều chế độ hoạt động bổ sung như chức năng liều lượng, đo nhiệt độ, chức năng trễ hoặc trì hoãn. Bộ cảm biến của loạt LDN, LDV và LDS cho thấy việc sử dụng không khí của một phần, máy hoặc công cụ được kết nối trong màn hình 6 chữ số rõ ràng. Thêm vào đó các cảm biến có thể được cấu hình rất thoải mái từ một máy tính cá nhân hoặc máy tính xách tay bằng cách sử dụng giao diện IO-Link. Thông qua IO-Link nó cũng có thể được kết nối trực tiếp với một hệ thống xe buýt chung. Do đó, các giá trị quá trình có thể được đọc bởi một PLC. Ngoài hai đầu ra có thể lập trình được,

MTS Sensor Vietnam XJ20150827137 MTS RHM0170MR021A01
MTS Sensor Vietnam XJ20150624158 MTS RHS0800MP101S1G6100
MTS Sensor Vietnam XJ20150615057 MTS RHM0955MD601A01
MTS Sensor Vietnam XJ20150805220 MTS RHM0165MP141S2G6100
MTS Sensor Vietnam XJ20150811134 MTS MHS-1043
Dold Vietnam BC9190N.11 AC50HZ 230V 0,05-1S
Dold Vietnam BC9190N.11 AC50HZ 230V 0,15-3S
Dold Vietnam BC9190N.11 AC50HZ 230V 0,5-10S
Dold Vietnam BC9190N.11 AC50HZ 230V 1,5-30M
Dold Vietnam BC9190N.11 AC50HZ 230V 1,5-30S
Pepperl+Fuchs Vietnam NCN25-30GM50-Z4-V1
Pepperl+Fuchs Vietnam NCN25-30GM50-Z5
Pepperl+Fuchs Vietnam NEB3-8GM45-E
Pepperl+Fuchs Vietnam NEB3-8GM45-E2
Pepperl+Fuchs Vietnam NEB3-8GM50-E2-V3
Bernstein Vietnam F1-U2Z                       B
Bernstein Vietnam F1-U2ZD                      B
Bernstein Vietnam F1-SU1Z                      B
Bernstein Vietnam F1-SU2Z                      C
Bernstein Vietnam F1-U1Y UN                    C
Negele Vietnam Replaced by: 7114.6200
NVS-146/200
(Code: NVS-136/200
Elektrode: 15mm, 15-36VDC)
Pilz Vietnam Art-No: 773400
PNOZ mi1p 8 input
Pilz Vietnam Art-No: 793400
Set screw term. mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p
Pilz Vietnam Alternative for pos 2.1
Art-No: 783400
Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p
Allen Bradley Vietnam RW RIO-E/A-ADAP DEZENTR1747-ASB
(Remote I/O adapter PLC card
Code: 1747-ASB)
Leroy somer Vietnam LS Product type : 2P ADF 71 B5   ATEX II 2 G EEx d(e) II C T4
S/N: 000818-2010 
(00818282010)
Carlo Gavazzi Vietnam Carlo Gavazzi Sensor
GAVCA18CLN12PAM1
CA18CLN12PAM1 M18-Sn=12mm-UscitaPNP-plas
(CA-18CLN12PAM1)
E2S Vietnam B300SND030G
E2S Vietnam B300SND230G
E2S Vietnam B400SND030G
E2S Vietnam B400SND230G
E2S Vietnam H100T030G
Conch Vietnam Model: VM-VD-0
Conch Vietnam TRL-4025(P/N) 
Conch Vietnam VF-40KDC04
Conch Vietnam CA-62KB-N
Conch Vietnam Model: CR3-A4050P
Keyence Vietnam IL-600
Keyence Vietnam LV-S31
Keyence Vietnam LR-TB5000
Keyence Vietnam EV-112M
Keyence Vietnam EM-030
Heidenhain Vietnam EQN1325.011-2048
ID: 515385-01
Heidenhain Vietnam ECN113-2048
ID: 528100-01
Heidenhain Vietnam ID: 281524-04
Heidenhain Vietnam EQI 1325.006-32
ID: 341389-10
Kobold Vietnam MRT-11343
Kobold Vietnam MRT-1530
Kobold Vietnam MRT-1531
Kobold Vietnam MRT-1532