ee671-cam-bien-dong-chay-mong-khong-khi-hvac.png
  • EE671 là một máy dò không khí nhỏ gọn cho các ứng dụng HVAC. Bộ phận cảm ứng dòng chảy tích hợp VTQ kết hợp những ưu điểm của việc sản xuất màng mỏng E + E tiên tiến và công nghệ đúc mới nhất. 
  • Nó hoạt động theo nguyên lý máy đo nhiệt độ và đảm bảo độ chính xác cao và khả năng lặp lại cũng như sự ổn định lâu dài và tính chống chịu nổi bật đối với các chất gây ô nhiễm. 
  • EE671 có sẵn với cáp cài đặt cố định hoặc với kết nối cắm. Vận tốc không khí đo được lên đến 20 m / s (4000 ft / phút) hiện có ở đầu ra điện áp 0 - 1 V, 0 - 5 V hoặc 0 - 10 V hoặc trên giao diện Modbus RTU. 
  • Nối thẳng trên đầu dò và mặt bích gắn kết đơn giản hóa việc lắp đặt, định hướng chính xác trong luồng không khí và kiểm soát chính xác chiều sâu chìm.
  • Với một bộ cấu hình tùy chọn người sử dụng có thể thiết lập thông qua một giao diện thiết lập kỹ thuật số cấu hình đầu ra và thực hiện một điều chỉnh của thăm dò.
MTS Sensor Vietnam XJ20150714169 MTS RHM2295MP201S2B6100
MTS Sensor Vietnam XJ20150715230 MTS RHM2295MP201S2B6100
MTS Sensor Vietnam XJ20150715030 MTS RHM2295MP201S2B6100
MTS Sensor Vietnam XJ20150715250 MTS RHM2295MP201S2B6100
MTS Sensor Vietnam XJ20150721034 MTS RHM0120MP031SIG8100
Dold Vietnam BC7935N.81/090 AC/DC24-240V
Dold Vietnam BC7936N.38 AC/DC24V+AC110-127V  30S
Dold Vietnam BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  10S
Dold Vietnam BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  10S
Dold Vietnam BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  10S
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB10-30GM40-N0-V1
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB15-30GM40-N0
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB15-30GM40-N0-V1
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB15-30GM50-Z4
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB15-30GM50-Z4-V1
Bernstein Vietnam D-SU1 AH                     C
Bernstein Vietnam D-SU1 AHG                    C
Bernstein Vietnam D-SU1 AV                     C
Bernstein Vietnam D-UV1Z W                     C
Bernstein Vietnam D-UV1Z RW                    C
Nabakem Vietnam Code: MP-35 
Nabakem Vietnam Code: TOP-365H 
Nabakem Vietnam Code: F-150 
Wise Vietnam Process industrial pressure gauge
Model: P253
Code: P2536A3EDH05210 
Range: 0 ~ 10 Bar
(Code: P253 4A4CCH04710) 
Turck Vietnam PS010V-504-LI2UPN8X-H1141
Turck Vietnam PS016V-504-LI2UPN8X-H1141
Turck Vietnam PS040R-504-2UP8X-H1141
Turck Vietnam PS040V-504-2UP8X-H1141
Turck Vietnam PS100R-504-LI2UPN8X-H1141
E2S Vietnam B457513040E
E2S Vietnam B457523040E
E2S Vietnam BB261215E
E2S Vietnam BB261225E
E2S Vietnam BB2613015E
Microsonic Vietnam Order no.: esf-1/15/CDF
Microsonic Vietnam Order no.: esf-1/CDF
Microsonic Vietnam Order no.: dbk+5/Sender/M18/K1
Microsonic Vietnam Order no.: esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18
Microsonic Vietnam Order no.: esp-4/3CDD/M18 E+S
Conch Vietnam IF-40KAC-14
Conch Vietnam VF-40ACAS (Input 0~35VAC & Display value 0~1800RPM)
Conch Vietnam Model: CR3-A4050P
Conch Vietnam RLF-40K 
Conch Vietnam SS-475DAR 
Conch Vietnam VF-40DCA-10
Keyence Vietnam EZ-15M
Keyence Vietnam EZ-18M
Keyence Vietnam BL-210R
Keyence Vietnam ES-M1
Keyence Vietnam EH-302