dung-cu-do-da-chuc-nang-testo-435-2.png

Testo 435-2:

Dụng cụ đo đa chức năng testo 435-2 để điều chỉnh và thử nghiệm hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Một số đầu dò kèm theo có trong bộ (đầu dò cánh, đầu dò nhiệt độ / độ ẩm)

Đầu dò tùy chọn bổ sung có sẵn cho một phạm vi thực sự rộng của mục đích đo lường

Bộ nhớ thiết bị lớn cho tới 10.000 lần đọc.

Phạm vi phân phối :
- Dụng cụ đo đa chức năng testo 435-2, bao gồm bộ nhớ đọc, phần mềm PC, cáp USB, giao thức hiệu chuẩn và pin (0563 4352)
- Vane với kính viễn vọng, Ø 16 mm (0635 9535)
- Vane, Ø 100 mm (0635 9435)
- Bộ kênh thử nghiệm 417: phễu đo (Ø 200 mm) đối với cửa hàng tấm và phễu đo (330 x 330 mm) cho lưới thông gió (0563 4170)
- Đầu dò độ ẩm / nhiệt độ (0636 9735)
- Bộ đổi nguồn chính 5 V DC 500 mA (0554 0447).

Robust air temperature probe (TC type K) – measuring range: -60 to +400 °C

Order Number: 0602 1793

Robust air temperature probe (NTC) – measuring range: -50 to +125 °C

Order Number: 0613 1712

Probe for evaluating the indoor air quality – for CO2, humidity, temperature and absolute pressure

Order Number: 0632 1535

Comfort probe for turbulence measurement in accordance with EN 13779

Order Number: 0628 0109

Lux probe for measuring illuminance – measuring range 0 to +100,000 lux

Order Number: 0635 0545

Globe thermometer (TC type K) for the measurement of radiant heat – measuring range 0 to + 120 °C

Order Number: 0602 0743

Ambient CO probe for detecting CO in buildings and rooms – measuring range 0 to +500 ppm

Order Number: 0632 1235

Humidity/temperature probe (Ø 12 mm) with humidity sensor that has long-term stability – measuring range: -20 to +70 °C

Order Number: 0636 9735

Absolute pressure probe 2000 hPa

Order Number: 0638 1835

Compact professional humidity module for wireless humidity/temperature measurement

Order Number: 0636 9736