duct-temperature-transmitter-gdto-105.png

Cung cấp hoặc thông gió cảm biến không khí

● Bộ cảm biến giới hạn (Hạn chế nhiệt độ không khí cung cấp thấp nhất)

● Cảm biến dịch chuyển (Sửa đổi nhiệt độ bên trong phù hợp với nhiệt độ bên ngoài)

● Bộ cảm biến đo (Hiển thị điểm cảm biến hoặc hệ thống điều khiển tự động DDC)

Supply Voltage     :  DC15 ~ 30V
●  Output Signal        :  Voltage 1 ~ 5 VDC
●  Range                  :  ① 0 ~ +70℃        ② -10 ~ +60℃
                                   ③ -30 ~ +80℃(SUS 304 WELL)
●  Accuracy             :  ± 0.3℃
●  Wiring                  :  2 Wire
●  Sensing Time       :  Approx. 30sec. at 2m / sec. Velocity
●  Ambient Temperature : -30 ~ +80℃
●  Ambient Humidity  :  Below 95%Rh
●  Cable Fitting          :  PF 1/2"
●  Protection Class    :  IP 54 (EN60529)
●  Weight                  :  0.19 Kg. (w/bracket)

 

Sản phẩm tham khảo :

 

OUTSIDE HUMIDITY TRANSMITTER GOHO-2 GINICE STC VietNam
ROOM HUMIDITY TRANSMITTER GRHO-2 GINICE STC VietNam
DUCT HUMIDITY TRANSMITTER GDHO-2 GINICE STC VietNam
OUTSIDE TEMP./HUMI. TRANSMITTER GOTHO-2 GINICE STC VietNam
OUTSIDE TEMP./HUMI. TRANSMITTER GOTHO-2pt100 GINICE STC VietNam
OUTSIDE TEMP./HUMI. TRANSMITTER GOTHO-2pt1000 GINICE STC VietNam