ct-transmitter-sd-acc-beow.png

SD-ACC
Chuyển đổi dòng điện xoay chiều nhận được từ cảm biến CT thành tín hiệu quá trình chuẩn.

Giám sát đường dây điện và nguồn điện hiện tại được giám sát và kiểm soát tập trung của máy bơm động cơ hoặc máy sưởi bằng DCS.
Ture R.M.S.
1 hoặc 2 đầu ra có sẵn từ 1 đầu vào.
Chứa mạch bảo vệ quá áp.
Loại cách ly biến áp