couter-smi-3000.png

Chế độ nhập chung (mV, V, mA, PT 100Ω, T / C, 2-Wire)
CNTT được thực hiện hiệu quả cao và sử dụng độ chính xác cao bởi bộ chuyển đổi 16bit A / D.
Nó chứa chức năng giữ đỉnh để có thể sử dụng các ứng dụng khác nhau.
Mặt trước không thấm nước.
Ngõ ra cảnh báo relay có thể lựa chọn (tùy chọn) và chức năng băng chết có chứa.
Chứa chức năng burnout.