converter-shn-620-2.png

SHN-600

Chế độ nhập chung (mA, mV, V, T / C, RTD)
Nó được thực hiện hiệu quả cao và sử dụng độ chính xác cao bởi bộ chuyển đổi 16bit AD
Nó chứa hàm giữ đỉnh để có thể sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau
Chứa chức năng burnout cho hiệu năng cao và hiển thị thông báo cảnh báo khi đường cảm biến bị ngắt kết nối do tai nạn hoặc các lý do khác.