carbo-520-may-phan-tich-co2-02-nuoc-giai-khat-nong-do.png

Sự đổi mới được cấp bằng sáng chế của Anton Paar mang lại cho bạn những giá trị thực sự: trên bất kỳ đồ uống nào - bất cứ lúc nào Với bộ cảm biến trực tuyến Carbo 520 Optical bạn luôn biết được nồng độ CO actual thực tế của tất cả các đồ uống trong quá trình của bạn. Ngoài việc theo dõi quá trình, khoảng đo 4 giây cho phép kiểm soát vòng kín chặt chẽ đáng tin cậy và ổn định.

MTS Sensor Vietnam XJ20150811123 MTS RHM1860MP301S3B6105
MTS Sensor Vietnam XJ20150915203 MTS RHS1500MP101S2B6100
MTS Sensor Vietnam XJ20150722193 MTS RHM0360MH10AS1G1100
MTS Sensor Vietnam XJ20150910168 MTS RHS1500MP101S2B6100
MTS Sensor Vietnam XJ20150924025 MTS RHS1500MP101S2B6100
Dold Vietnam BD5877.01/241 AC400V 200K…2MOhm
Dold Vietnam BD5935.16 AC50/60HZ 230V
Dold Vietnam BD5935.16 AC50/60HZ 240V
Dold Vietnam BD5935.16 DC24V
Dold Vietnam BD5935.16/200 AC50/60HZ 230V
Pepperl+Fuchs Vietnam NEN6-8GM45-E2-V1
Pepperl+Fuchs Vietnam NEN6-8GM45-E2-V3
Pepperl+Fuchs Vietnam NEN10-12GM50-E2-V1
Pepperl+Fuchs Vietnam NEN20-18GM50-E2-V1
Pepperl+Fuchs Vietnam NEN40-30GM60-E2-V1
Bernstein Vietnam F2-U1Z/U1Z                   B
Bernstein Vietnam F2-U2Z/U2Z                   C
Bernstein Vietnam F2-U2ZD/U2ZD                 C
Bernstein Vietnam F2-SU1Z/SU1Z                 C
Bernstein Vietnam F2-SU2Z/SU2Z                 B
Imada Vietnam Digital force gage, AC230V
Model: DS2-500N
Brooks Instrument Vietnam Brooks Magnetic level gauge                
810R-3/4”-C14-M1/X-Z4-Z17L-7200
(810R – 3/4” – C14 – M1/X -Z4-Z17L– 7200)
General:
810        -mounting: by-pass side of the tank
R           -indicator: magnetic rollers version (red and white) inside stainless steel housing
3/4”       – Nominal Diameter
C14      – process connection:3/4” ANSI 150#  in 316L SS
             -chamber material: 316L SS, 60,3X 2 Chamber
M1/X     -316L SS Float 
Z4         – Vent ½” NPT-F + plug
Z17L     -Globe valve 1/2” NPT-F + plug 
Z24/l     -Standard Scale in St. St. scale (cm) with numbering every dm
7200    – centre to centre connection dimension
            -measuring range = centre to centre dimension
            -supplied in 2 sections, each section 3600mm. Middle dead band = 150 mm
Bolt in carbon steel B72H (carbon steel), Klingersil C4430 gasket 
Service:
-fluid : UFC 85
-SG = 1.32
-operating/design pressure: Customer to advice
-operating/design temperature: Customer to advice
(Magnetic Level Gauge, quantity 2 pcs, reflex type, flange ¾’’, C-C 7200mm)
Brooks Instrument Vietnam Documentation
D12 – Drawing
D13- Cert of conformance
       – Material cert 2.2
       – Pressure test cert
Cert of origin from chamber of commerce
Other documentation available at additional cost.
Festo Vietnam Type: VAPB-1-F-63-F0405-CR 
Code: 534315
E2S Vietnam E2S22D130VA
E2S Vietnam E2S22D130VB
E2S Vietnam E2S22D130VG
E2S Vietnam E2S22D130VR
E2S Vietnam E2S22D130VW
Conch Vietnam CR3-A4075
Conch Vietnam CR3-A4100
Conch Vietnam CR3-A4150
Conch Vietnam RLF-40K 
Conch Vietnam RLF-40K 
Conch Vietnam Model Number: #TRL-4050P/Z
Novotechnik Vietnam Z-RFC-P01
Art No.: 005661
Novotechnik Vietnam P/N: 019522 Type: SP-2801-100-002-001
Novotechnik Vietnam TR-0100
P/N: 023264
Novotechnik Vietnam TRS-0075
P/N: 023273
Novotechnik Vietnam Z-RFC-P01
Art No.: 005660
Keyence Vietnam OP-87528
Keyence Vietnam AP-C33
Keyence Vietnam FD-Q20C
Keyence Vietnam LR-ZH500N
Keyence Vietnam EV-118U DC24V
Heidenhain Vietnam RON786-36000
ID: 355884-18
Heidenhain Vietnam ERN430 1024
ID: 358434-07
Heidenhain Vietnam ERN1185.003-2048
ID: 316278-68
Heidenhain Vietnam EQN 425 2048 27S17-58 R 0,00 .. 68A14 64 01 D EnDat01 37 01 ..
Product Code: 605381-01
Heidenhain Vietnam ERN1387 020-2048
ID: 385487-51