cam-bien-nhiet-do-hmp5.png

Tính năng, đặc điểm
• Độ chính xác RH lên đến 0,8% RH
• Độ chính xác nhiệt độ lên đến 0,1 ° C (0,18 ° F)
• Phạm vi đo nhiệt độ
-70 ... +180 ° C (-94 ... +356 ° F)
• Đầu dò 250 mm (9.84 in) cho phép
dễ dàng quá trình cài đặt thông qua cách nhiệt
• Bộ lọc cảm biến cung cấp khả năng kháng hóa chất cao cấp
• Modbus RTU qua RS-485
• Cắm và chơi tương thích với Indigo ™
  loạt các máy phát
• Giấy chứng nhận hiệu chuẩn theo dõi: 5 điểm cho độ ẩm, 1 điểm cho nhiệt độ
• Tiêu chuẩn lọc AISI316L thiêu kết trong
chuyển.