cam-bien-luu-luong-dong-chay-rfs.png

Các công tắc RotorFlow® tạo thêm độ tin cậy và bảo vệ vào thiết bị của bạn. Theo nguyên tắc hoạt động, rotor không thể bị lừa dối trong việc chỉ ra một tình huống dòng chảy tích cực khi không có dòng chảy thực sự tồn tại. Khi thiết lập đến một điểm khởi động mong muốn, RotorFlow® sẽ chuyển sang trạng thái không lưu thông khi trục rotor dừng lại vì bất kỳ lý do gì. 

Ứng dụng: 

Thiết bị chế tạo bán dẫn Thiết bị 
laser Thiết bị 
y khoa 
X-quang và các ống năng lượng cao khác 
Thiết bị hàn robot

MTS Sensor Vietnam XJ20150717089 MTS RHMRr0560mp02 ISIG3100
MTS Sensor Vietnam XJ20150720288 MTS CBM-LH01250M1C412W2P
MTS Sensor Vietnam XJ20150901056 MTS RHM0300MP151S1B8100
MTS Sensor Vietnam XJ20150727069 MTS RHM0300MP151S1B8100
MTS Sensor Vietnam XJ20150729210 MTS RH S 0750M P20 1 S1G6100
Dold Vietnam BC7933N.81 AC110-240V 1,5-30S
Dold Vietnam BC7933N.81 AC110-240V 15-300S
Dold Vietnam BC7933N.81 AC110-240V 3-60M
Dold Vietnam BC7933N.81 AC110-240V 3-60S
Dold Vietnam BC7933N.81 AC110-240V 5-100S
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB5-18GM40-Z0-V1
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB5-18GM40-Z1
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB5-18GM40-Z1-V1
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB5-18GM40-Z3-V1
Pepperl+Fuchs Vietnam NCB5-18GK40-N0
Bernstein Vietnam SN2-SU1Z HW                  C
Bernstein Vietnam SN2-SU1Z DGKW                C
Bernstein Vietnam SN2-SU1Z AHS-V               C
Bernstein Vietnam SN2-SU1Z AHS                 C
Bernstein Vietnam D-U1 W                       B
Rotronic Vietnam Rotronic Humidity value 35 %rh 
Code: EA35-SCS 
(Model: hygrolab2
Rh=35%(23®c))
Rotronic Vietnam Rotronic Humidity value 80 %rh 
Code: EA80-SCS 
(Model: Hygrolab2
Rh=80%(23®C))
Rotronic Vietnam Rotronic Bag with 100 Sample-Cups, 40mm depth
Code: PS-40 
(Lọ đo hoạt độ nước rotronic
Cao 40mm,đường kính 45mm)
Crouzet – Crydom – Bei Vietnam Part No: 84137860 
(342A4933HJ)
Dwyer Vietnam Dwyer Flotect Series V4 Vane Flow Switch
Series V4
We offer Model No: V4-2-U
Dwyer Vietnam Dwyer High Pressure Brass Flow Switch
Series P8
We offer Model No: P8-11
E2S Vietnam B400FLH115B/[Y]
E2S Vietnam B400FLH230B/[Y]
E2S Vietnam B100SLF250B/[Y]
E2S Vietnam B100FLF012B/[Y]
E2S Vietnam B100FLF024B/[Y]
Microsonic Vietnam Order no.: dbk+4/Sender/ M12/K1
Microsonic Vietnam Order no.: dbk+4/Sender/KU/K2
Microsonic Vietnam Order no.: dbk+4/Empf/3BEE/M18
Microsonic Vietnam Order no.: dbk+4/Empf/3BEE/M18
Microsonic Vietnam Order no.: dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S
Conch Vietnam Model: TS-475DA  
Conch Vietnam Model: TS-475AA  
Conch Vietnam Model: TS-475AA-HE145L-3   
Conch Vietnam SRL-2025
Conch Vietnam Code: TRA-4125P
Heidenhain Vietnam LS703 ML470mm 
IDNr: 336976-07
Heidenhain Vietnam ROD486-2000
Heidenhain Vietnam ID : 727221-51
Heidenhain Vietnam ROD 426B 1000 
Id.NR.: 251 681 78
Heidenhain Vietnam ROC413
ID:586625-01
Kobold Vietnam INT-2520
Kobold Vietnam INT-2521
Kobold Vietnam INT-2522
Kobold Vietnam INT-2523