cam-bien-cho-cua-tu-dong-eagle.png

EAGLE là một cảm biến vi sóng có thể được gắn trên tất cả các loại cửa tự động, không phân biệt môi trường xung quanh. EAGLE ONE là cảm biến chuyển động một chiều cho cửa tự động tiêu chuẩn. Các EAGLE ONE HM có thể được sử dụng cho cao gắn lên đến 5 m. EAGLE BA-N là một cảm biến chuyển động một chiều được thiết kế đặc biệt cho các cửa ra vào đường escapre tự giám sát. Cấu hình các thông số linh hoạt và dễ dàng thông qua nút điều khiển từ xa hoặc các nút ấn.

Technology

microwave and microprocessor

 

Transmitter frequency

24.150 GHz

 

Transmitter radiated power

< 20 dBm EIRP

 

Transmitter power density

< 5 mW/cm²

 

Detection mode

motion

 

Min. detection speed

5 cm/s

 

Supply voltage

12V to 24V AC ±10%; 12V to 24V DC +30% / -10%

 

Mains frequency

50 to 60 Hz

 

Max power consumption

< 2 W

 

Output

relay (free of potential change-over contact)
Max. contact voltage: 42V AC/DC
Max. contact current: 1A (resistive)
Max. switching power: 30W (DC) / 42VA (AC)

In no detection status (current source ON)
Max. open-circuit voltage : 6.5V
Output voltage available at 10mA: 3V min.
Typical load: up to 3 optocouplers connected in series, free of potential

Mounting height

EAGLE ONE: from 1.8 m to 4 m; EAGLE ONE HM: from 4 m to 5 m

from 1.8 m to 4 m

Degree of protection

IP54

 

Temperature range

from -20 °C to + 55 °C

 

Dimensions

120 mm (L) x 80 mm (H) x 50 mm (W)

 

Tilt angles

0° to 90° vertical; -30° to +30° lateral

 

Material

ABS

 

Weight

215 g

 

Cable lenght

2.5 m

 

Norm conformity

EN 300 440-2 V1.4.1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1, EN 62311, EN 62479