cam-bien-an-toan-doi-voi-cua-sat-xoay-4safe.png

4SAFE là một cảm biến hồng ngoại hoạt động không an toàn có chức năng đo khoảng cách. Onboard của swing và cửa quay lá, nó mang lại sự an toàn cho người sử dụng bằng cách tránh tiếp xúc với các cửa ra vào trong chuyển động. Khu vực ba chiều của 4SAFE làm cho nó đặc biệt thích hợp để bảo vệ người khuyết tật.

Technology:

active infrared with background suppression

 

Emission field:

400 mm (W) x 70 mm (D) (at 2 m mounting height; 4 spots active)

 

Mounting height:

1.3 m to 3.5 m*

 

Reaction time:

64 ms (typ)

 

Max. presence time:

infinite

 

Supply voltage:

12 V - 24 V AC +/-10% ; 12 V - 30 V DC -5%/+10% (to be operated from SELV compatible power supplies only)

 

Max current consumption:

95 mA @ 24 V AC/ 70 mA @ 24 V DC; 170 mA @ 12 V AC/ 130 mA @ 12 V DC (MASTER)
85 mA @ 24 V AC/ 60 mA @ 24 V DC; 180 mA @ 12 V AC/ 113 mA @ 12 V DC (other modules)

 

Output:
Max. contact voltage
Max. contact current
Max. switching power

2 relays (free of potential contact)
42 V AC/DC
1 A (resistive)
30 W (DC) / 42 VA (AC)

 

Input:
Max. contact voltage:
Voltage threshold:

1 optocoupler (free of potential contact)
30 V
high: >10 V DC; low: <1 V DC

 

Max. number of modules:

4 (up to 6 if 24 V DC)

 

Reflectivity:

min. 5% at IR-wavelength of 850 nm

 

Degree of protection:

IP53

 

Temperature range:

-25 °C to +55 °C; 0-95% relative humidity, non condensing

 

Expected lifetime:

20 years

 

Norm conformity:

EMC 2004/108/EC; MD 2006/42/EC; ROHS 2 2011/65/EU
DIN 18650-1:2010 ch. 5.7.4; BS 7036-2:1996*; EN 16005:2012 ch. 4.6.8;
EN 12978:2003 + A1:2009; EN 61508:2010; IEC 61496-2:2006; BGR 232;
EN ISO 13849-1:2008 Performance Level «c» CAT. 2
(under the condition that the door control system monitors the sensor at least once per door cycle)