c2-dry-ice-jet.png
Máy bắn đá C2 Dry Ice Jet
Làm sạch đá khô ...
 Giải pháp quản lý để cải thiện và nâng cấp
điều kiện.
 Không độc hại
 Không mài mòn
 Không ăn mòn
 Không có hoặc ít thời gian sản xuất xuống
 Khó tiếp cận các khu vực
 Để bảo trì trong quá trình
 Dễ sử dụng
 Thân thiện với môi trường

Technical Parameters

Máy bắn đá C2 Dry Ice Jet

 • 3-in-1: Dry Ice, SODA - Dry, SODA - Wet
 • Fully Pneumatic
 • No electrical power supply needed
 • Dimension L60cm x W40cm x H45cm
 • Net Weight: 16 kg
 • Air consumption: 700 - 1500 L/min
 • Blasting Pressure: 3.5 - 8.5 bar
 • Pellet size: diameter 1.5 - 3mm
 • Dry ice consumption: 6 - 12 kg/hr
 • Ultra mobile; Can be hand carried!
 • Comes with 10m air supply hose.
 • Comes with all necessary fittings.
 • Hassle-free connection to your compressed air source.