bo-chuyen-doi-xung-shn-700-acoy.png
Bộ chuyển đổi xung có thể lập trình
SHN-700
 
Nó có thể chấp nhận các tín hiệu cảm biến khác nhau.
Chúng tôi tự hào về độ chính xác cao (0,15%) được sử dụng bởi CPU B bit.
Có thể hiển thị tần số, phạm vi tỷ lệ và đầu ra hiện tại.
Có thể cài đặt tần số đầu vào và giá trị hệ số K một cách dễ dàng.
Có thể bù lỗi cho đầu vào và đầu ra khác nhau và thiết lập các giới hạn thấp.
 
GENERAL SPECIFICATIONS  
Isolation/Type

Power Supply

Accuracy
Temp Coefficient
Duty Adjustments
Linearity
Insulation Resistance

Dielectric Strength

Response Time
Operating Temperature/Humidity
Storage Temperature/Humidity
Dimensions
Case Material
Weight
Mounting
Dimensions
Photo-Coupler Isolation

AC 95~250V_50~60Hz
DC 24V, 150mA
±0.15% full scale ± digit
Greater than 100M Ω with DC 500V
Input - Power/output AC 2000V
Output1 - Output2 AC 1000V
GND - Power0-9999, 7segment 4digit
0.5 Sec ot Less(0~90%)
-20~60℃/90%(N.C), -20℃~80℃/90%(N.C)
ABS Resin(black)/about 400g~450g
Wall & Rall mounting


1 point(8pin):50(W) × 85(H) × 122(D)(mm)
2 point(11pin):50(W) × 85(H) × 133(D)(mm)