bo-chuyen-doi-tin-hieu-2-day-san-rtd-aa.png
Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây (RTD / I)
SAN-RTD
SAN-Series là loại máy phát gắn đường sắt 2 dây nhận đầu vào cảm biến trường và cung cấp vòng lặp dòng 2 dây 4-20mA.
Cách ly giữa phòng điều khiển và thiết bị đo đạc trường.
Chứa mạch bảo vệ quá áp.
Loại cách ly biến áp.
Gắn DIN rail.
Sản Phẩm Tham Khảo:
Converter SSN Series Signal Transmitter_SSN-ISO_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Signal Distributor_SSN-DSC_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Current Loop Supply_SSN-IPS_SHINHOSYSTEM_Vietnam
RTD Transmitter_SSN-RTD_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Potentiometer Transmitter_SSN-PMC_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Potentiometer Transmitter_SSN-PMC_SHINHOSYSTEM_Vietnam
CT Transmitter_SSN-ACC_SHINHOSYSTEM_Vietnam
PT Transmitter_SSN-AVC_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Reverse Transmitter_SSN-RVS_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Square Root Extractor_SSN-SQT_SHINHOSYSTEM_Vietnam
SPN Series Signal Transmitter_SPN-ISO_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Signal Distributor_SPN-DSC_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Current Loop Supply_SPN-IPS_SHINHOSYSTEM_Vietnam
RTD Transmitter_SPN-RTD_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Potentiometer Transmitter_SPN-PMC_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Potentiometer Transmitter_SPN-PMC_SHINHOSYSTEM_Vietnam
CT Transmitter_SPN-ACC_SHINHOSYSTEM_Vietnam
PT Transmitter_SPN-AVC_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Reverse Transmitter_SPN-RVS_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Square Root Extractor_SPN-SQT_SHINHOSYSTEM_Vietnam