bo-chuyen-doi-tin-hieu-2-day-san-iso-ba.png

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây (Isolator)
SAN-ISO
SAN-Series là loại máy phát gắn đường sắt 2 dây nhận đầu vào cảm biến trường và cung cấp vòng lặp dòng 2 dây 4-20mA.
Cách ly giữa phòng điều khiển và thiết bị đo đạc trường.
Chứa mạch bảo vệ quá áp.
Loại cách ly biến áp.
Gắn DIN rail.
 
Sảnn Phẩm tham khảo :
Products Keywords
Converter P-Unit (Simple type) Signal Transmitter_P-ISO_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Current Loop Supply_P-IPS_SHINHOSYSTEM_Vietnam
RTD Transmitter_P-RTD_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Potentiometer Transmitter_P-PMC_SHINHOSYSTEM_Vietnam
T/C Transmitter_P-T/C_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Alarm Setter Smart Type_SD-100_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Programable Converter_SHN-620_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Programable Converter_SHN-640_SHINHOSYSTEM_Vietnam
High/Low Setter (2 output)_SHN-HLS_SHINHOSYSTEM_Vietnam
High/Low Setter (4 output)_SPN-HLS_SHINHOSYSTEM_Vietnam
SD Series Programable Converter_SD-100_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Signal Converter_SD-ISO_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Current Loop Supply_SD-IPS_SHINHOSYSTEM_Vietnam
  RTD Converter_SD-RTD_SHINHOSYSTEM_Vietnam