bo-chia-xung-shn-pdc.png
Bộ chia xung
SHN-PDC
SHN-PDC đang sử dụng chuyển đổi tín hiệu đầu vào xung thành tín hiệu đầu ra khác nhau bằng điện truyền trong trạng thái cô lập.
Cô lập tín hiệu xung trường để giảm tiếng ồn.
Tần số đầu vào vào tần số đầu ra được chia.
Dạng sóng đầu ra đồng nhất.
Lưu lượng kế lưu lượng dương hoặc lưu lượng kế tuabin.
Chuyển đổi tín hiệu xung tiếp xúc khô từ máy quay thành thiết bị kỹ thuật.
Máy đo tốc độ từ.
Thiết bị chuyển mạch gần.
Lưu lượng kế hình bầu dục.
Chứa mạch bảo vệ quá áp.
Chọn điện áp nguồn AC 110V / 220V chuyển đổi S / W được đặt ở bên trong của bộ, Khi bạn chuyển đổi điện áp, chuyển đổi S / W trong ổ cắm PCB.
 
Sản Phẩm tham khảo :
 
Products Keywords
    8-Channel Current Loop_SHN-8PDB_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Indicator Mosaic Type_SHN-1100_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Isolation Type_SHN-1100-I_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Only Display Type_SHN-3110_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Smart Program Type_SHN-3000_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Smart Program Type (2 Alarm)_SHN-3200_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Multi Input Program Type_PRI-3000_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Multi Input Program Type (2 Alarm)_PRI-3200_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Multi Input Program Type (4 Alarm)_PRI-3400_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Bar Graphic Type_SB-6100_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Bar Graphic Type (2 Alarm)_SB-6200_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Bar Graphic Type (4 Alarm)_SB-6300_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Large Display Type_SHN-3700_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Large Display Type (Dual Indicating)_SHN-3800_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Totalizer Total Counter_SHN-1200_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Total Counter_SHN-2000_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Totalizer_SHN-2700_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Totalizer (Dual Indicator)_SHN-2800_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Head Type Transmitter RTD Input Range Fix_SHT-50_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Universal Input_SHT-100_SHINHOSYSTEM_Vietnam