bo-chia-xung-shn-fsc-aadov.png
SHN-FSC
Chuyển đổi xung không mở thành xung yếu tố và truyền trong điều kiện bị cô lập.
Thống nhất dạng sóng đầu ra.
Lưu lượng kế lưu lượng dương hoặc lưu lượng kế tuabin.
Chuyển đổi tín hiệu xung tiếp xúc khô từ máy quay thành thiết bị kỹ thuật.
Máy đo tốc độ từ.
Thiết bị chuyển mạch gần.
Lưu lượng kế hình bầu dục.
Chứa mạch bảo vệ quá áp.
Lựa chọn điện áp nguồn AC / 220V chuyển đổi S / W nằm ở bên trong của bộ. Khi bạn chuyển đổi điện áp, chuyển đổi S / W trong ổ cắm PCB.
 
Sản Phẩm Tham Khảo :
Other Calibrator_SHT-CAL_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Auto Manual Station Type_AM-400_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Signal line Surge Protector (3KA, Wall Mount)_SHN-ARR30_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (10KA, Wall Mount)_SHN-ARR30-1_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_SHN-ARR30-1R_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_SSP 10-R_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (25KA, Rail Mount)_SSP 25-R_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (40KA, Rail Mount)_SSP 40-R_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (25KA, Wall Mount)_SSP25_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (40KA, Wall Mount)_SSP40_SHINHOSYSTEM_Vietnam
AC Power Line (Single Phase) Surge Protector (3KA, Wall Mount)_SHN-PRR125_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (10KA, Wall Mount)_SHN-PRR125-1_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_SHN-PRR125-1R_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (3KA, Wall Mount)_SHN-PRR250_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (10KA, Wall Mount)_SHN-PRR250-1_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_SHN-PRR250-1R_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (25KA, Rail Mount)_PSP30-RS_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (40KA, Rail Mount)_PSP40-RS_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (50KA, Rail Mount)_PSP50-RS_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (25KA, Wall Mount)_PSP30_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (50KA, Wall Mount)_PSP50_SHINHOSYSTEM_Vietnam
AC Power Line (Parallel Connect) Surge Protector (25KA, Rail Mount)_PSP30-RP_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (40KA, Rail Mount)_PSP40-RP_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (50KA, Rail Mount)_PSP50-RP_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (40KA, Wall Mount)_PSP40-211_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (40KA, Wall Mount)_PSP40-222_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (80KA, Wall Mount)_PSP80-211_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (80KA, Wall Mount)_PSP80-222_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (120KA, Wall Mount)_PSP120-211_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (120KA, Wall Mount)_PSP120-222_SHINHOSYSTEM_Vietnam