bo-bien-tan-dc-shn-fdc-acbdov.png
Biến Tần DC
SHN-FDC
 
Chuyển đổi tín hiệu đầu vào nhận được từ bộ chuyển đổi loại xung thành tín hiệu quá trình chuẩn.
Lấy trung bình các xung không đồng nhất.
Thiết bị chuyển mạch gần.
Lưu lượng kế chuyển vị tích cực, lưu lượng kế tuabin và lưu lượng kế xoáy.
Lưu lượng kế hình bầu dục.
Tốc độ quay đo của máy tạo ra tín hiệu tiếp xúc khô.
Đo tốc độ di chuyển của máy bằng bộ mã hóa vòng quay.
Chứa mạch bảo vệ quá áp.
 
 
Sản Phẩm Tham Khảo:
AC Power Line (3-phase) Surge Protector (40KA, Wall Mount)_PSP40-322/411_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (40KA, Wall Mount)_PSP40-344/422_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (80KA, Wall Mount)_PSP40-322/411_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (80KA, Wall Mount)_PSP40-344/422_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (120KA, Wall Mount)_PSP40-322/411_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (120KA, Wall Mount)_PSP40-344/422_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Telecommunic ation line Surge Protector (3KA, Wall Mount)_SHN-TMR_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (10KA, Wall Mount)_SHN-TMR-1_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_SHN-TMR-1R_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_TST-10_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (20KA, Rail Mount)_TST-20_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Others line Surge Protector (10KA, Wall Mount)_SHN-FRR_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_SHN-FRR-R_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (10KA, Wall Mount)_SHN-PMR_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_SHN-PMR-R_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (10KA, Wall Mount)_SHN-RTR_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_SHN-RTR-R_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (10KA, Wall Mount)_SHN-TCR_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (10KA, Rail Mount)_SHN-TCR-R_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (25KA, Wall Mount)_SHN25-RTD_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (25KA, Wall Mount)_SSP25-PULSE_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (40KA, Wall Mount)_SSP40-RTD_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (40KA, Wall Mount)_SSP40-POTENTIOMETER_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Surge Protector (40KA, Wall Mount)_SSP40-PULSE_SHINHOSYSTEM_Vietnam