4670-1-12-von-hazet.png

Ứng dụng:
Để mở khóa các đầu cắm không bị hư hỏng, ví dụ như các tiếp điểm cắm phẳng và tròn
Chuyên nghiệp trong ứng dụng
Dễ dàng để xử lý
An toàn khi sử dụng
Chất lượng thiết bị gốc - Sản xuất tại Đức
Các kết nối không đúng có thể được loại bỏ nhanh chóng, dễ dàng và chuyên nghiệp
Ứng dụng toàn cầu trong lĩnh vực điện ô tô
Với thanh trượt có thể thu vào để bảo vệ lưỡi dao và ngăn ngừa thương tích
Hộp nhựa
Chèn bọt mềm
Sản xuất tại Đức
Cơ bản thiết lập cho khoảng 80% của tất cả các địa chỉ liên lạc cắm xe
Trọng lượng tịnh: 1,08 kg
Số lượng công cụ: 12 miếng