2-wire-signal-converter-san-t-c-aa.png

Input signal
Power Supply
Isolation
Accuracy
Temp Coefficient
Linearity
T/C(R,K,E,J,T,B)
DC18V-30V, (ripple 10%)
Power to Input, Output
Transformer Isolation type
±0.15%(max)
±0.015%/℃
±0.02% F.S
Insulation Resistance
Front Adjustments
Overrange Output
Greater then 100㏁with DC500V
Zero and Span ±10%-20%
approx-10%-120%
Response Time
Operating Temperature/Humidity
Storage Temperature/Humidity
Dimensions
Caes Material
Weight
Mounting
≤0.5 sec(0-90%)
-20-60℃/90%(N.C)
-20-80℃/95%(N.C)
W23×H75×D110(mm)
ABS Resin(White)
About 140g
Rail mounting type
SAN-Series là loại máy phát gắn đường sắt 2 dây nhận đầu vào cảm biến trường và cung cấp vòng lặp dòng 2 dây 4-20mA.
 
Cách ly giữa phòng điều khiển và thiết bị đo đạc trường.
Chứa mạch bảo vệ quá áp.
Loại cách ly biến áp.
Gắn DIN rail.
 
SẢn Phẩm tham khảo :
Pulse Converter Programble Pulse Converter_SHN-700_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Frequency TO DC_SHN-FDC_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Pulse Scaler_SHN-FSC_SHINHOSYSTEM_Vietnam
Pulse Divider_SHN-PDC_SHINHOSYSTEM_Vietnam
DC TO Frequency_SHN-DFC_SHINHOSYSTEM_Vietnam
SHN-Series Signal Transmitter_SHN-ISO_SHINHOSYSTEM
Signal Transmitter_SHN-DSC_SHINHOSYSTEM
Current Loop Supply_SHN-IPS_SHINHOSYSTEM
RTD Transmitter_SHN-RTD_SHINHOSYSTEM
Potentiometer Transmitter_SHN-PMC_SHINHOSYSTEM
CT Transmitter_SHN-ACC_SHINHOSYSTEM
PT Transmitter_SHN-AVC_SHINHOSYSTEM
Reverse Transmitter_SHN-RVS_SHINHOSYSTEM
Square Root Extractor_SHN-SQT_SHINHOSYSTEM
Sample Holder_SHN-SHC_SHINHOSYSTEM
Peak Holder_SHN-PHC_SHINHOSYSTEM
Strain GaugeTransmitter_SHN-LCT_SHINHOSYSTEM
Limiter_SHN-LIM_SHINHOSYSTEM
Adder and Subtractor_SHN-ASC_SHINHOSYSTEM
Signal Selector_SHN-SIS_SHINHOSYSTEM
High/Low Selector_SHN-SHL_SHINHOSYSTEM
Power Supply_SHN-PDB_SHINHOSYSTEM
Programable Converter_SHN-500_SHINHOSYSTEM